Cây thủy sinh Rau đắng

 • Tên gọi khác: Water Hyssop
 • Độ khó: Dễ
 • Bố trí: Trung cảnh, hậu cảnh
 • Ánh sáng: Trung bình
 • Nhiệt độ: 15-30 °C
 • Độ pH: 6.0-9.0
 • Cấu trúc cây: Thân dài (Stem)
 • Họ: Plantaganaceae
 • Chi: Bacopa
 • Vùng: Cosmopolitan
 • Chiều cao: 25-50 cm
 • Chiều rộng: 3-6 cm
 • Tốc độ phát triển: Trung bình
 • Mọc trên cạn: Có thể
Cây rau đắng
Cây rau đắng

Bacopa monnieri được biết đến như là “cây trân châu” trong thủy sinh và ‘Brahmi’ trong nghiên cứu thảo dược. Cây phổ biến rộng rãi trên khắp các vùng nhiệt đới, có thể tìm thấy dọc theo bờ hồ, sông, và ao. Cây thường phát triển trên cạn, cành phát triển và bò trong mùa khô và ra hoa hơi hồng tại các nách lá. Trong mùa mưa, mực nước tăng, các cây sẽ phát triển trong nước vài tháng. Bacopa monnieri là một trong những loài thực vật phổ biến nhất trong thủy sinh, vì dễ phát triển và lá độc đáo.

Cây rau đắng biển là một trong những loài thực vật thân dài dễ phát triển nhất. Cây cần có ánh sáng mạnh (2 watt cho mỗi gallon hoặc hơn). Nếu ánh sáng không đủ cường độ, phần dưới của cây này có xu hướng thối. CO2 cũng có lợi cho cây, nhưng không cần thiết lắm. Cây là một ứng viên xuất sắc cho phong cách Diana Walstad hồ không CO2. Mặc dù thiếu hụt chất dinh dưỡng không phải là dễ dàng nhìn thấy được, cây tăng trưởng sẽ chậm nếu không đủ chất dinh dưỡng. Trong hồ có CO2, ánh sáng mạnh, duy trì độ nitrate (5 ppm hoặc hơn) và phosphate (0,5 ppm hoặc nhiều hơn) sẽ thúc đẩy cây phát triển nhanh hơn, tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Nhớ thường xuyên bổ sung sắt/vi chất dinh dưỡng. 

Cây không đòi hỏi nhiều này sẽ mọc thẳng đứng trong điều kiện ánh sáng mạng . Nếu được cho phép để phát triển đến bề mặt của nước, nó sẽ tiếp tục phát triển theo chiều thẳng đứng. Bacopa monnieri tạo ra các cây con tại gốc cây, các cây này có thể được tách ra và trồng lại. Nó cũng có xu hướng mọc các cành bên.

Bacopa monnieri có thể được sử dụng ở trung cảnh và hậu cảnh, nơi mà hình dạng lá và màu xanh lá tạo ra tương phản tốt đối với các cây trọng tâm hay là điểm nhấn