Cây thủy sinh Ráy lá trái tim

 • Độ khó: Dễ
 • Ánh sáng: Trung bình thấp
 • Nhiệt độ: 23-26 °C
 • Độ pH: 6.6-7.6
 • Cấu trúc cây: Thân rễ
 • Họ: Araceae
 • Chi: Anubias
 • Vùng: Africa (Western Africa)
 • Chiều cao: 20-30 cm
 • Tốc độ phát triển: Chậm
 • Mọc trên cạn: Có thể
Cây ráy lá trái tim
Cây ráy lá trái tim

Loài ráy này phát triển khá chậm tuy nhiên bù lại nó có kích thước khá lớn. Không vùi phần thân xuống nền vì nếu thế sẽ làm thối gốc và cây sẽ chết. Cây mọc cạn khá đẹp