Cây thủy sinh Rêu Singapore

  • Độ khó: Trung bình
  • Ánh sáng: Trung bình
  • Nhiệt độ: 22-30 °C
  • Dinh dưỡng: Trung Bình
  • pH: 6.0 – 8.0
  • Tốc độ sinh trưởng: Trung bình
  • Họ: Hypnaceae
  • Chi: Vesicularia
  • Xuất xứ: Singapore
  • Kích thước: Không có kích thước cụ thể,kích thước phụ thuộc vào cách chăm sóc của mỗi người 
Rêu Singapore
Rêu Singapore

Vesicularia dubyana là tên khoa học cũ của Java Moss nhưng thực tế đây là tên khoa học của Singapore Moss, loài rêu này được tìm thấy rất nhiều ở Singapore và Malaysia, loài rêu này khá cứng và có thể thích nghi với nhiệt độ nóng khá dễ dàng

Rêu Singapore ít được người chơi thuỷ sinh Việt Nam ưa chuộng vì mọc không có thứ tự và không được đẹp lắm! Tuy nhiên với điều kiện ánh sáng mạnh thì loài này mọc cũng rất đẹp, khá giống với Weeping Moss với thân mọc ra và rủ xuống . Một điều cần lưu ý là nếu bạn để gần nguồn nước chảy thì chúng sẽ mọc không đẹp

Đặc điểm thứ 2 mà Singapore moss làm nản lòng người chơi là chúng ra rễ “giả” nhìn khá là xấu, tuy nhiên với kinh nghiệm của tôi thì nếu trồng với số lượng dày đặc thì tình trạng ra rễ giả này sẽ giảm dần đến khi chúng không còn nữa (đừng quên là cắt bớt từ từ những đoạn ra rễ giả nhé).

Còn theo kinh nghiệm của một số người thì Singapore moss sẽ chẳng bao giờ có rễ giả nếu trồng trong hồ nền trơ, bù lại, chúng không được bắt mắt bằng hồ có nền ổn định