Giá:2.680.000 VNĐ5.400.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giam 50k thuy sinh, ca canh