Cây thủy sinh Tiêu thảo hồng (đỏ) lá nhăn

 • Độ khó: Dễ
 • Ánh sáng: Trung bình
 • Nhiệt độ: 20-28 °C
 • Độ cứng: Rất mềm – cứng
 • Độ pH: 5-8
 • Cấu trúc cây: Lá xếp vòng
 • Họ: Araceae
 • Chi: Cryptocoryne
 • Vùng: Châu Á (Sri Lanka)
 • Chiều rộng: 10-15 cm
 • Chiều cao: 10-15 cm
 • Tốc độ phát triển: Chậm
 • Mọc trên cạn: Có thể
Tiêu thảo lá nhăn
Tiêu thảo lá nhăn

Tiêu thảo hồng lá nhăn là một thành viên của nhóm C. wendtii thuộc Cryptocorynes, Cryptocoryne undulata đã được sử dụng nhiều năm trong thú chơi thủy sinh. cây có thể được tìm thấy ở cả hai dạng phát triển trên cạn và dưới nước ở sông suối trên đảo Sri Lanka.

Là một phần của nhóm C. wendtii, nên Cryptocoryne undulata cũng dễ trồng như các loài khác trong nhóm. Các loài sẽ phát triển trong nước không bón phân dưới ánh sáng thấp, nhưng tốc độ tăng trưởng của cây sẽ chậm và cây sẽ mọc cao.

Tuy nhiên, nếu Cryptocoryne undulata được trồng ở nền đầy đủ chất dinh dưỡng và ánh sáng cao, tốc độ tăng trưởng của cây sẽ tăng đáng kể, mặc dù kích thước tổng thể của các cây sẽ giảm. Trong những điều kiện này, các thân bò sẽ phát triển số lượng đáng kể trong vòng vài tháng. CO2 bổ sung là không cần thiết. Cây được trồng cạn sẽ rất hiệu quả nếu được trồng ở đất mùn ẩm ướt và có màn che.

Việc nhân giống của Cryptocoryne undulata có thể được thực hiện bằng cách tách các thân bò phát triển ở gần gốc cây mẹ. Sau khi có thời gian mọc rễ, những cây con sẽ phát triển tốt và nhanh chóng phát triển.

Với màu nâu của cây, hơi gợn sóng, đôi khi lá có màu cẩm thạch, Cryptocoryne undulata là một loài độc nhất vô nhị mà người chơi thủy sinh có thể sử dụng ở trung cảnh của hồ thủy sinh. Cây tương phản dễ chịu với cây xanh nhẹ và đỏ đậm. Nếu cây được trồng ở sau một cây xanh thấp (như Ranalisma rostrata hay Echinodorus tenellus…), cây sẽ đặc biệt hấp dẫn