Cây thủy sinh Phất dụ xanh (Phát Tài)

 • Độ khó: Trung bình
 • Ánh sáng: Trung bình
 • Nhiệt độ: 20-28 °C
 • Độ cứng nước: Mềm – cứng
 • Độ pH: 6-8
 • Cấu trúc cây: Củ
 • Họ: Araceae
 • Chi: Dracaena
 • Vùng: Tây Phi
 • Chiều cao: 20-30 cm
 • Chiều rộng: 10-15 cm
 • Tốc độ phát triển: Chậm
 • Mọc trên cạn: Có thể
Bể thủy sinh cây phát tài
Bể thủy sinh cây phát tài

Cây chủ yếu trồng trong bể nửa cạn, nhưng đôi khi cũng có thể trồng dưới nước. Khi trồng trong bể thì cây chỉ sống được vài tháng. Những loài cá ăn rong không ăn cây này