Vật liệu lọc là gì?

Vật liệu lọc là những sản phẩm công nghệ được tạo ra nhằm mục đích là nơi giúp vi sinh chú ngụ và phát triển. Với công nghệ của từng hãng, giúp các hạt vật liệu lọc có độ xốp và bề mặt tiếp xúc rất lớn (có thể lên đến 4000m2/1 lít vật liệu lọc). Từ đó tăng khả năng nuôi vi sinh, tăng diện tích tiếp xúc của nước, giúp hệ vi sinh có thể trung hòa hoạc phân hủy các chất độc hại của bể thủy sinh, cá cảnh.