Phân Nước Thủy Sinh

Phân nước thủy sinh chất lượng

Dòng sản phẩm phân nước thủy sinh, cung cấp chính dinh dương cho bể thủy sinh, giúp cây phát triển và hạn chế rêu hại trong bể thủy sinh. Sử dụng an toàn với hầu hết các loại cây thủy sinh và cá tép.

Chat