Vi Sinh Thủy Sinh

Men vi sinh hồ cá thủy sinh

Các sản phẩm vi sinh thủy sinh chuyên dụng cho bể thủy sinh và cá cảnh, giúp khởi tạo hệ vi sinh trong hồ cá thủy sinh (Cycle), khử các chất độc trong hồ thủy sinh amoniac, nitrit và nitrat.

Tham khảo các sản phẩm men vi sinh hồ cá thủy sinh ngay bên dưới đang được phân phối bởi Thủy Sinh 4U.

Chat