Giá:65.000 VNĐ120.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giam 50k thuy sinh, ca canh