Phân nước thủy sinh chất lượng

Dòng sản phẩm phân nước thủy sinh, cung cấp chính dinh dương cho bể thủy sinh, giúp cây phát triển và hạn chế rêu hại trong bể thủy sinh. Sử dụng an toàn với hầu hết các loại cây thủy sinh và cá tép.

Danh mục sản phẩm phân nước

Giá:70.000 VNĐ400.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:150.000 VNĐ380.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:250.000 VNĐ400.000 VNĐ/Sản Phẩm
+
Hết hàng
Giá:150.000 VNĐ400.000 VNĐ/Sản Phẩm