Đèn Chihiros

Hãng Chihiros là hãng sản xuất các phụ kiện thủy sinh rất có tiếng trên thị trường quốc tế và cả thị trường Việt Nam. Các sản phẩm mà hãng phân phối hướng tới mọi phân khúc từ giá rẻ cho đến các sản phẩm cao cấp.

Thủy Sinh 4U phân phối các sản phẩm đến từ hãng Chihiros chính hãng tại Việt Nam.

Giá:500.000 VNĐ1.400.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:3.600.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:3.100.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:1.490.000 VNĐ3.600.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:1.690.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:1.490.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:1.490.000 VNĐ3.600.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:750.000 VNĐ1.650.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:3.800.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:2.300.000 VNĐ6.300.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:4.600.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:1.800.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:4.300.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:3.600.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:2.800.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:2.100.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:1.900.000 VNĐ4.300.000 VNĐ/Sản Phẩm