Giá:450.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giam 50k thuy sinh, ca canh