Cây thủy sinh Hoành diệp thảo (Pink redstem) (Ammannia latifolia)

 • Tên khác: Pink redstem
 • Độ khó: Khó
 • Ánh sáng: Trung bình cao
 • Nhiệt độ: 23-32 °C
 • Độ pH: 6.5-7.2
 • Cấu trúc cây: Thân dài
 • Họ: Lythraceae
 • Chi: Ammannia
 • Vùng: Bắc Mỹ
 • Chiều cao: 5-15 cm
 • Chiều rộng: 5 cm
 • Tốc độ phát triển: Chậm
 • Mọc trên mặt nước: Có thể
Cây hoành diệp thảo
Cây hoành diệp thảo

Hoành diệp thảo là một loại cây thân đốt khá đẹp và cũng khá khó tính, nó đòi hỏi ánh sáng mạnh, nhiệt độ mát, nền giàu dinh dưỡng nhưng lại lên khá châm, nếu đáp ứng được hết các yêu cầu trên, cây có thể cao tới 40cm.

Tương tự các loại cây thân đốt khác, để nhân giống,bạn có thể cắt ngọn và trồng xuống nền, cây con sẽ tự mọc rễ và phát triển