Cây thủy sinh Hồng lệ nhi

 • Tên gọi khác: Bacopa Pink
 • Độ khó: Trung Bình
 • Ánh sáng: Trung bình – Mạnh
 • Nhiệt độ: 20-30 °C
 • pH: 5.0 – 7.5
 • Cấu trúc cây: Thân dài (Stem)
 • Họ: Plantaganaceae
 • Chi: Bacopa
 • Vùng: Không rõ
 • Chiều cao: 15-40 cm
 • Chiều rộng: 3-4 cm
 • Tốc độ phát triển: Trung bình
 • Mọc trên cạn: Có thể
Cây hồng lệ nhi - Bacopa Colorata
Cây hồng lệ nhi – Bacopa Colorata

Một loài bacopa khá đẹp, nếu bạn cung cấp đủ ánh sáng, cây sẽ có màu đỏ hồng nên nó thường được gọi với cái tên bacopa pink, hồng lệ nhi có thể sống tốt ở môi trường nước mềm lẫn cứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giam 50k thuy sinh, ca canh