Tiêu thảo nâu (Cryptocoryne beckettii ‘petchii’)

 • Độ khó: Dễ
 • Ánh sáng: Thấp
 • Nhiệt độ: 20-30 °C
 • Độ cứng: Mềm – rất cứng
 • Độ pH: 5.5-8
 • Cấu trúc cây: Lá xếp vòng
 • Họ: Araceae
 • Chi: Cryptocoryne
 • Vùng: Châu Á
 • Chiều rộng: 8-15 cm
 • Chiều cao: 10-15 cm
 • Tốc độ phát triển: Chậm
 • Mọc trên cạn: Có thể
Tiêu thảo nâu
Tiêu thảo nâu

Các hình thức tam bội của cây Cryptocoryne beckettii thường bị gọi sai khi giao dịch dưới cái tên ‘Cryptocoryne petchii’. Đáng chú ý cây này xuất phát từ loài C. wendtii nhóm Cryptocoryne spp. ở Sri Lanka. Cây đã được dùng trong thủy sinh trong hơn sáu mươi năm. Cây có thể được tìm thấy (vẫn thường theo tên gọi sai của cây) tại hầu hết các cửa hàng thủy sinh.

Đặc điểm dễ trồng của cây này là tính chất tiêu biểu của chi Cryptocoryne từ Sri Lanka. Cây có thể sống trong nhiều môi trường khác nhau. Ánh sáng dù cần thiết, nhưng dường như chỉ là đóng vai trò trong bảo dưỡng của cây. Các lá mọc vòng hồng nâu, sau khi cắm rễ, có thể lây lan tương đối nhanh chóng và sẽ sớm hình thành một nhóm dày trong các hồ thủy sinh. Nếu chất nền tốt, tốc độ tăng trưởng có thể sẽ được tăng hơn một chút. Bón phân nhiều và CO2 bổ sung được khuyến khích cho loài này nhưng không cần thiết để đạt được mức tăng trưởng dư. Mọc cạn cũng cần có chất nền phong phú với hồ có nước xâm xấp, và cây không có gì lạ khi các loài này ra hoa trong những điều kiện này. Phun sương hàng ngày cho cây mọc cạn là có lợi.

Nhân giống Tiêu thảo nâu không phải là khó khăn. Các thân bò sẽ phát triển ở khoảng cách từ thân rễ của cây ban đầu, ngườ chơi thủy sinh có thể đẩy nhanh tiến độ lan rộng của cây này bằng cách loại bỏ các vật ở bề mặt nền và nhẹ nhàng lấy những cây con mọc trong bộ rễ phức tạp của cây mẹ. Sau đó trồng lại các cây con. Quá trình này nên được lặp lại thường xuyên cho đến khi tám lá đạt đến mật độ mong muốn.

Hầu hết các Cryptocoryne spp. từ Sri Lanka là thích hợp nhất ở trung cảnh (nếu được cắt tỉa thường xuyên). Loài này nói riêng, với màu nâu đỏ tinh tế của lá cây, sẽ tạo ra một sự tương phản đáng kể đối với các loài cây khác